Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

Prohlášení o přístupnosti

ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu - milonice.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky využívají redakční systém Joomla, který respektuje normy W3C (HTML5, CSS3, DOM). 

Stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty přicházejí na obecní úřad pro uveřejnění na web již nepřístupné (z extérních zdrojů). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit.

Dále je možné, že některý starší multimediální obsah (fotografie a avidea) postrádá alternativní texty případně titulky. Náprava zmíněných nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě znamenalo pro obec jako provozovatele nepřiměřenou finanční zátěž, proto dle § 7 zákona 356/2000 Sb. a ve zněních pozdějších předpisů není upravován historický obsah.

Informace prezentované v jiných formátech (pravidlo č. 9)

Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech:

  •  Dokumenty Office Ve vyjímečných případech mohou být být starší připojené dokumenty ve formátech MS Office, (jde o formáty .doc?,  .xls?,  a podobné). Soubory těchto dokáže zobrazit na mnoha online službach např: google docs (https://docs.google.com/) Microsoft Office 365 ( https://www.office.com/ ) a pod.

     
  • PDF: Přikládané originály dokumentů využívají formát PDF, který je běžně zpracovatený v internetových prohlížečích případě v dodatečnýc aplikacách obvykle poskytovaných zdarma (Adobe Reader, Foxit PDF a.j.).


Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým správcem těchto internetových stránek (Ing. Jiří Mlenek). Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Obec Milonice
Milonice 118
683 33 pošta Nesovice

telefon a fax: 517 367 550

mobilní telefon: 724 976 130

 

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kontakt na dodavatele technického řešení:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.