Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

 Členění obyvatel podle pohlaví k 31. 12. 2016

muži 186
ženy 163
celkem 349

Věkové složení obyvatel

nejstarší občan narozen 1924

rok narození počet
1911 - 1930 7
1931 - 1950 68
1951 - 1970 92
1971 - 1980 52
1981 - 1990 44
1991 - 2000 31
2001 - 2010 37
2011 - 2017 16