Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

POZOR ZMĚNA TERMÍNU DĚTSKÉHO KARNEVALU!!!

Obecní úřad Milonice oznamuje, že od 12. 2. 2018 jsou vybírány místní poplatky za rok 2018. Poplatek za domácí odpad činí na osobu 500,- Kč/rok, stočné činí na osobu 200,- Kč/rok a poplatek za psa činí 70,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč. Po domluvě je poplatky možné zaplatit bankovním převodem na účet obce. Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2018. 

 

Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí  obce Milonice na rok 2018 

(Tento kalendář je pouze informativní. Během roku je ho možné doplňovat či měnit dle aktuální potřeby pořadatelů.)

Kulturní a sportovní akce v obci  na rok 2018

Leden  2018

Výroční členská schůze SDH

SDH

 

Leden  2018

Přátelské posezení na staré hospodě

TJ Sokol

 

10. únor 2018

Ostatky

SDH

 

25. březen  2018

Maškarní dětský karneval

Obec

 

Květen 2018

Sportovní den pro děti

TJ Sokol a Obec

 

Červen 2018

Rocková noc

SDH

 

Červen 2018

Petropavelské hody

SDH, Obec

 

Červenec 2018

VI. ročník turnaje v malé kopané

TJ Sokol

 

Září  2018

Zahradní slavnosti

Farní tým

 

Říjen  2018

Posezení se seniory

Obec

 

Listopad 2018

Lampionový průvod s uspáváním skřítků

Obec a MŠ

 

Prosinec 2018

Rozsvícení vánočního stromu a jarmark

Obec

 

Prosinec  2018

Česko zpívá koledy

Obec

 

Prosinec  2018

Vítání občánků

Obec

 

Prosinec  2018

Živý Betlém

Farní tým

 

31. 12. 2018

Silvestrovský běh

TJ Sokol