Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

Starostka obce žádá občany, kteří vyváží bioodpad ze zahrad na černé skládky v obci, aby využívali domácí kompostování či uložení bioodpadu do hnědých popelnic k tomu určených. Upozorňujeme občany, že za zakládání černých skládek může být uložena vysoká pokuta.

Dále starostka obce žádá občany, kteří na svých pozemcích mají smrky, aby důsledně zkontrolovali jejich stav. Pro vysoký výskyt kůrovce je dle doporučení Ministerstva zemědělství nutné napadené jehličnany vykácet a dřevo ihned zlikvidovat spálením nebo na uložené kmeny smrků použít chemický postřik proti kůrovci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starostka obce prosí občany, kteří odevzdávají druhotné suroviny do sběrných dvorů k výkupu, aby doklad o odevzdaném železe či papíru zapůjčili k okopírování na OÚ. Tento doklad bude doložen firmě EKO-KOM a obec může získat příspěvek za zpětný odběr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí  obce Milonice na rok 2019

 (Tento kalendář je pouze informativní. Během roku je ho možné doplňovat či měnit dle aktuální potřeby pořadatelů.)

 

Duben

 

 

---

 

 

Květen

 

 

 

Sportovní den pro děti

TJ Sokol + OÚ

Červen

   

1. 6.

Maškarní karneval

 

Rocková noc

SDH

28. - 30. 6.

Petropavelské hody

OÚ + SDH

Červenec

 

 

 

VIII. ročník turnaje v malé kopané

TJ Sokol

Srpen

 

 

 30. - 31.8.

Zahradní slavnost

Farní tým

Září

 

 

 

Posezení se seniory

Říjen

 

 

 

Lampionový průvod s uspáváním skřítků

Listopad

 

 

 

Vítání občánků

Prosinec

 

 

 

Rozsvícení vánočního stromu

 

Česko zpívá koledy

25. 12.

Živý Betlém

Farní tým

31. 12.

Silvestrovský běh

TJ Sokol + OÚ
 * SDH - Sbor dobrovolných hasičů Milonice

    OÚ - Obecní úřad Milonice