Obec Milonice

oficiální stránky
Milonice

Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí  obce Milonice na rok 2018 

(Tento kalendář je pouze informativní. Během roku je ho možné doplňovat či měnit dle aktuální potřeby pořadatelů.)

Kulturní a sportovní akce v obci  na rok 2018

20. ledna  2018

Výroční členská schůze SDH

SDH

 

26. - 27. ledna  2018

Přátelské posezení na staré hospodě

TJ Sokol

 

10. únor 2018

Ostatky

SDH

 

25. březen  2018

Maškarní dětský karneval

Obec

 

26. května 2018

Sportovní den pro děti

TJ Sokol a Obec

 

2. června 2018

Rocková noc

SDH

 

29. června  - 1. čer-vence 2018

Petropavelské hody

SDH, Obec

 

14. července 2018

VII. ročník turnaje v malé kopané

TJ Sokol

 

25. - 26. srpna  2018

Zahradní slavnosti

Farní tým

 

22. září  2018

Posezení se seniory

Obec

 

20. října 2018

Zasazení Lípy ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu

Obec

 

Listopad 2018

Lampionový průvod s uspáváním skřítků

Obec a MŠ

 

Prosinec 2018

Rozsvícení vánočního stromu a jarmark

Obec

 

Prosinec  2018

Česko zpívá koledy

Obec

 

Prosinec  2018

Vítání občánků

Obec

 

Prosinec  2018

Živý Betlém

Farní tým

 

31. 12. 2018

Silvestrovský běh

TJ Sokol